Hoe veilig is water uit plastic flessen?

PET-flesjes 

6 op 10 Belgen denken dat alle flessenwaters even zuiver zijn, terwijl er significante verschillen zijn in samenstelling en zuiverheid. 69% van de Belgen veronderstelt dat alle flessenwaters onbeperkt gebruikt kunnen worden. Onderzoek toont echter aan dat ongeveer 1 op 4 flessenwaters – zelfs van zéér bekende traditionele merken – simpelweg niet geschikt is voor dagelijkse consumptie!

Test-Aankoop onderzocht 48 merken flessenwater op het fluor-, sulfaat- en/of natriumgehalte. 27% van de merken blijkt niet geschikt voor dagelijkse consumptie omdat die minerale waarden te hoog liggen.

 

De volgende overschrijdingen kwamen aan het licht:

Het sulfaatgehalte lag te hoog bij maar liefst 21% van de merken. Zij overschrijden de drempel van 250 mg/l. Te veel sulfaat kan leiden tot dehydratie en irritatie van het darmkanaal. In 4 flessenwaters troffen de onderzoekers meer dan 1,5 mg/l fluoride aan. Dergelijke doses kunnen het tandglazuur aantasten. Een te hoog natriumgehalte belast de nieren en het hart, met mogelijk een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten tot gevolg. Natrium heeft eveneens een effect op de calciumstofwisseling en te hoge concentraties kunnen leiden tot botontkalking.

 

Striktere normen voor zuigelingen en zwangere vrouwen

Voor zwangere vrouwen en zuigelingen gelden striktere normen dan voor de algemene populatie. De Belgische Vereniging van Kinderartsen raadt aan om voor zuigelingen enkel water te gebruiken met een droogrest van minder dan 500 mg/l* maar die norm is echt ontoelaatbaar hoog volgens ons! Wij adviseren <240mg!

Voor de bereiding van babyvoeding, moet water (bv. natuurlijk mineraalwater, bronwater of kristalwater) aan de volgende criteria beantwoorden:

 

girl_waterdroogrest < 500mg/l*  (volgens Test-Aankoop)        

nitraten < 25 mg/l

nitrieten < 1 mg/l

natrium < 50 mg/l

fluor < 1 mg/l

 

(*) bron: http://www.bvksbp.be/nl/public/conseils.php?leaflet=011

Die norm sluit 58% van de onderzochte merken water uit. En zo streng is hij eigenlijk niet. Ook leidingwater voldoet meestal niet!

Wees dus alert en vergelijk de mineraalwaarden met de voorgeschreven maximumwaarden. Zo maak je een bewuste, geïnformeerde keuze. In het algemeen geldt: Hoe minder droogrest, hoe beter! Sowieso hebben 8 op 10 mensen een voorkeur voor mineraalarm water. Dat drinkt makkelijker! Je kan de droogrest en meetwaarden van alle merken opzoeken op deze website: http://www.mineralwaters.org

 

Chemicaliën in mijn drinkwater?

Flessenwater wordt maar op 27 parameters gecontroleerd, terwijl er 70 000 chemicaliën geregistreerd zijn en in omloop. Door onze leefomgeving en ons voedingspatroon worden we dagelijks blootgesteld aan diverse chemicaliën. Sommige daarvan hebben zowel hormonale als toxische effecten op het lichaam. Veel mensen beseffen niet dat ze via hun drinkwater dagelijks een cocktail van chemicaliën binnen krijgen, zowel via flessenwater als leidingwater! De meest bekende chemicaliën die vrijkomen in pet-flessen zijn de volgende:

 

Antimoon in PET flessen!

Bijna alle mineraalwaters zijn tegenwoordig verpakt in PET-flessen (flessen gemaakt van polyethyleentereftalaat), die dertig keer meer giftige metalen bevatten dan water in glas. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Heidelberg. 15 Canadese watermerken en 48 uit Europa werden onderzocht en men vond daarin het toxische metaal antimoon, dat vrijkomt bij het vervaardigen van PET-flessen en ook wordt gebruikt voor loodbatterijen. Hoe langer het bronwater in de plastic fles zit, hoe meer antimoon vrijkomt. Antimoon wordt gebruikt als een medicijn bij parasitaire infecties, maar mensen die teveel van dat medicijn gebruikt hebben of er overgevoelig voor zijn, hebben gezondheidsproblemen ondervonden. Hierdoor is men zich meer bewust geworden van de gevaren die kleven aan de blootstelling aan antimoon.

 

Oestrogenen uit plastics?

Sinds de laatste jaren lijkt het aantal mensen met oestrogeendominantie meer en meer toe te nemen. Oestrogeendominantie is waar we hormonaal gezien te veel oestrogeen hebben voor de hoeveelheid progesteron dat in ons lichaam wordt aangemaakt. Kijkend naar onze lichaamssamenstelling zal oestrogeendominantie uiteindelijk leiden tot toename van vet op benen en billen bij zowel mannen als vrouwen en tot borstvorming bij mannen. Daarnaast kan oestrogeendominantie leiden tot, of het risico verhogen op:
Borstkanker bij vrouwen, prostaatkanker bij mannen, vormen van PMS, migraine, menstruatieproblemen, endometriose (hechting van baarmoederslijmvlies aan organen). (Bron: Dr Ronald Hoffman, M.D.)

 

{youtube}72MCumz5lq4{/youtube}

 

 

Wat is de oorzaak van oestrogeendominantie? Een theorie is dat het ontstaat door resten van de anticonceptiepil in ons water, maar er is een andere en beter onderzochte oorzaak: xeno-oestrogenen. Xeno-oestrogenen zijn ‘vreemde oestrogenen’ (‘xeno’ is Griekse voor “vreemd van”). In dit geval vreemd van het lichaam. Het zijn chemicaliën die op diverse manieren schade toebrengen aan ons lichaam en die we onder andere tegenkomen in water in plastic flessen.


Gevaar van BPA’s uit plastics

Die chemicaliën zitten o.a. in schoonmaakmiddelen, make-up en huid- en lichaamsverzorgingsproducten zoals sommige zeep, shampoo, scheerschuim, etc. Maar xeno-oestrogenen zitten ook in water in de vorm van plastic. Die stoffen zijn moeilijk door de lever af te breken, waardoor de belasting van oestrogenen op het lichaam toeneemt en onze hormonale balans verstoord kan raken. Eén van de schadelijke chemicaliën die wordt gevonden in water in plastic flessen, is ‘bisphenol A’, afgekort BPA.

stop_bpaBPA is een chemische stof in de vorm van xeno-oestrogenen die ontstaat wanneer een plastic fles in een fabriek wordt gevormd. Het water wordt in de nieuw gevormde plastic fles gedaan nog voordat het plastic volledig is verhard (waar eigenlijk minimaal een jaar de tijd voor genomen zou moeten worden), waardoor de plastics in het water terechtkomen. Dat geldt niet alleen voor (bron)water in plastic flessen, maar voor diverse dranken en voedingsmiddelen in plastic. BPA is dus net als andere xeno-oestrogenen toxisch voor het lichaam en zal op den duur leiden tot hormonale disbalansen, die op hun plaats toename van lichaamsvet en risico’s op diverse gezondheidsklachten als gevolg hebben. Hoe vaak eet of drink jij uit plastic?

 

Wat gebeurt er met de gigantische berg plastic afval?

Flessenwater heeft een ecologische voetafdruk en CO2-emissies meer dan 200 keer hoger dan kraantjeswater.
Flessenwater kost 1800 keer zoveel als kraantjeswater.
In de VS wordt jaarlijks 100 miljard USD uitgegeven aan flesenwater. Met dat geld zou je extreme armoede kunnen uitroeien.
Het plastic afval vormt een gigantische afvalzee in de stille oceaan, waardoor zeeleven vernietigd wordt (zeeschildpadden, vissen en vogels strerven massaal door de plasticvervuiling)
Dus we moeten stoppen met het drinken van flessenwater. Kraantjeswater is een veel beter alternatief.

Flessenwater heeft een ecologische voetafdruk en CO2-emissies meer dan 200 keer hoger dan kraantjeswater. Het plastic afval vormt een gigantische afvalzee in de stille oceaan, waardoor zeeleven vernietigd wordt (zeeschildpadden, vissen en vogels sterven massaal door de plasticvervuiling).

 

{youtube}18GpCjLUwHE{/youtube}

 

Conclusie

Beperk het drinken van flessenwater en optimaliseer en vitaliseer je leidingwater. Leidingwater is voor de meeste mensen een veel beter alternatief maar moet in de eerste plaats gevitaliseerd worden en eventueel nog extra gezuiverd. Wetenschappers hebben ontdekt dat bij afvulling van bronwater in PET-flessen na 10-20 minuten geen energie van het oorspronkelijke bronwater meer voorhanden is. Het water uit de waterleiding is microbiologisch zuiver, maar energetisch ‘dood’. Iedereen weet dat als water stilstaat, het er niet beter op wordt, dus waarom kopen we verpakt water in de winkel? Het voordeel van flessenwater is dat het geen chloor, en minder bacteriën bevat, en er een aantal merken zijn die mineraalarm zijn en aan hogere eisen voldoen zodat ze voor zwangere vrouwen en kinderen geschikt zijn. De nadelen zijn echter bijna niet te overzien.  
De plastic verpakking is niet alleen een grote belasting voor het milieu, maar lekt ook giftige stoffen, zogenaamde BPA’s, xeno-oestrogenen en antimoon. Je betaalt er veel te veel voor en er komt enorm veel brandstof bij te pas om het ze transporteren. Heb je je ooit al gerealiseerd dat als je een flesje water koopt uit een automaat, je meer dan dubbel zoveel betaalt als voor een liter brandstof?

plastic-trash-600-x-400

Wie heeft ons geleerd iets te kopen om 1x te gebruiken en dan gewoon weg te gooien? Zogenaamd ‘bron’water uit plastic flessen is absoluut geen goede keuze en zou enkel in nood voorhanden mogen zijn! Wat moeten we met de afvalberg van éénmaal gebruikte flessen aanvangen? Omdat niemand het weet, wordt leidingwater gepromoot door de overheid. Het is voordelig, relatief veilig en spaart het milieu. Het is dringend tijd om ons te heroriënteren!