Fluoride en medicijnresiduën in ons drinkwater
In Nederland leeft men min of meer met de overtuiging dat ons kraanwater schoon is en gezond is om te drinken. In mijn ogen hangt het feit of ons kraanwater ‘gezond’ is af van onze persoonlijke standaard, met welke kwaliteit we zelf genoegen nemen.
In België is het minder gebruikelijk om water uit de kraan te drinken. ‘Kraantjeswater’.  Het is normaal om water uit (plastic)flessen te drinken. Maar hoe schoon is dat water eigenlijk?
Allereerst ons kraanwater. De kwaliteit van het kraanwater verschilt, vooral in België, per regio (op basis van mijn eigen ervaring). In Nederland lijkt er een kwaliteitsstandaard te zijn, maar hoe betrouwbaar is deze echt? Een voorbeeld.
In 2008 bracht het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een rapport uit waarin werd medegedeeld dat de hoeveelheid medicijnen in het drinkwater mogelijk zou toenemen door de toename van medicijngebruik (o.a. door vergrijzing, toename van gebruik van de anticonceptiepil, etc). Dit rapport was gericht op de drinkwaterbedrijven om hun aan te moedigen de hoeveelheid medicijnresten in water te meten. In onderstaande video gemaakt door de Vara (naar aanleiding van dit rapport verschenen in november 2008) komt echter naar voren dat er maarliefst 1800 verschillende geneesmiddelen in omloop zijn en de RIVM de drinkwaterbedrijven slechts op 33 geneesmiddelen wijst. Het is voor drinkwaterbedrijven praktisch gezien onmogelijk om op alle geneesmiddelen te testen. Alle begrip, maar wat doet dit met onze gezondheid? Persoonlijk ben ik van mening dat het noodzakelijk is om verder te kijken dan wat ‘officiële’ instanties ons vertellen. Je moet zelf verantwoordelijkheid nemen over je eigen gezondheid.
Video n.a.v. rapport over toename geneesmiddelen in ons drinkwater
Oestrogeen dominantie door water uit plastic flessen?
Naast de twijfelachtige overtuiging dat ons drinkwater ‘gezond’ zou zijn kunnen er ook andere redenen worden aangewezen om alternatieve bronnen van water te overwegen. Want ook ‘bron’water uit plastic flessen zou geen goede keuze zijn.
Sinds de laatste jaren lijkt het aantal mensen met oestrogeen dominantie meer en meer toe te nemen. Oestrogeen dominantie is waar we hormonaal gezien teveel oestrogeen hebben voor de hoeveelheid progesteron dat in ons lichaam wordt aangemaakt. Kijkend naar onze lichaamssamenstelling zal oestrogeen dominantie uiteindelijk leiden tot toename van vet op benen en billen bij zowel mannen als vrouwen en tot borstvorming bij mannen. Daarnaast kan oestrogeen dominantie leiden tot, of het risico verhogen op:
Xeno-oestrogenen
Wat is de oorzaak van oestrogeen dominatie? Een theorie is dat dit ontstaat door resten van de anticonceptiepil in ons water, maar er is een andere en beter onderzochte oorzaak: Xeno-oestrogenen. Xeno-oestrogenen zijn ‘Vreemde-oestrogenen’ (Xeno is het Griekse woord voor “vreemd van”. In dit geval ‘vreemd van’ het lichaam. Het zijn chemicaliën die op diverse manieren schade aanbrengen aan ons lichaam en die we onder andere tegen komen in water in plastic flessen.
Door onze leefomgeving en ons voedingspatroon worden we dagelijks blootgesteld aan diverse chemicaliën, waar xeno-oestrogenen er één van zijn. In de Verenigde Staten staan meer dan 70.000 verschillende chemicaliën geregistreerd en sommige daarvan hebben zowel hormonale- als toxische-effecten op het lichaam.
Deze chemicaliën zitten o.a. in schoonmaakmiddelen, make-up en huid- en lichaamsverzorging producten zoals sommige zeep, shampoo, scheerschuim, etc. Maar xeno-oestrogenen zitten ook in water in de vorm van plastic. Deze stoffen zijn moeilijk door de lever af te breken, waardoor de belasting van oestrogenen op het lichaam toeneemt en ons hormonale balans verstoort kan raken. Eén van de schadelijke chemicaliën die wordt gevonden in water in plastic flessen is ‘bisphenol A’, afgekort BPA.
BPA is een chemicalie in de vorm van xeno-oestrogenen die ontstaat wanneer een plastic fles in een fabriek wordt gevormd. Het water wordt in de nieuw gevormde plastic fles gedaan nog voordat het plastic volledig is verhard (waar eigenlijk minimaal een jaar de tijd voor genomen zou moeten worden), waardoor de plastics in het water terecht komen. Dit geldt niet alleen voor (bron)water in plastic flessen, maar voor diverse dranken en voedingsmiddelen in plastic.
BPA is dus net als andere xeno-oestrogenen toxisch voor het lichaam en zal op den duur leiden tot hormonale disbalansen, die op hun plaats toename van lichaamsvet en risico’s op diverse gezondheidsklachten als gevolg hebben. Hoe vaak eet of drink jij uit plastic?
Maar wat als we ons drinkwater niet kunnen vertrouwen en het water uit plastic flessen ook niet, wat is dan ons alternatief?
Waterfilters
Het wordt meer en meer gangbaar om gebruik te maken van waterfilters. Van de goedkopere varianten tot de duurdere ‘omgekeerde osmose’ zuiveringsinstallaties die mineraal arm water produceren.
Fluoride in water
Fluoride is een veel gebruikt bestanddeel van tandpasta en in diverse landen wordt het aan het drinkwater toegevoegd (o.a. in de V.S., Canada, Autralië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Sngapore, Chili, Groot-Britannië, Ierland en Spanje). In België en Nederland wordt voor zover bekend geen fluoride aan het water toegevoegd. Producenten van tandpasta, onze medische wereld en de media beweren dat fluoride noodzakelijk zou zijn voor een goed gebit en het volkomen veilig is om te gebruiken.
Waar de meeste mensen zich echter niet bewust van zijn is dat fluoride echter een zeer giftig industrieel afvalproduct is, afkomstig uit de aluminium, fosforzuur en fosfaat kunstmest industrie. Doordat we dagelijks onze tanden poetsen met tandpasta met fluroride komt dit in ons oppervlaktewater dat in België op de meeste plaatsen gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Fluoride is één van de moeilijkste bestanddelen om uit het water te filteren.
Over fluoride zijn een aantal feiten bekend:
Fluoride versnelt het verouderingsproces doordat het enzymen beschadigt. Dit heeft invloed op het immuun systeem, de spijsvertering, ademhaling, bloed circulatie, nieren, lever, schildklier en de hersenen.
Fluoride kan leiden tot hyperactiviteit en kan het IQ van kinderen verlagen.
Fluoride veroorzaakt fluorosis (wit gevlekte tanden)
Fluoride veroorzaakt kalkgebrek in de botten wat kan leiden tot osteoporosis, botverdunning, botbreuken, bloedarmoede and rachitis (botvergroeïngen).
Is water ons medicijn?
“U bent niet ziek, u hebt enkel dorst. Dorst behandel je niet met medicijnen” is een uitspraak van Dr. Fereydoon Batmanghelidj in zijn boek: ‘Water, het goedkoopste medicijn’.
‘Dr. Batman’ heeft meer dan 25 jaar onderzoek naar water gedaan en zijn boodschap is simpel: Water is je medicijn, drink meer water.
Onthoud: In de meeste gevallen dat je denkt dat je honger hebt, heb je gewoon dorst.
Vernieuw 75% van je lichaam met water

75% van je lichaam bestaat uit water, dus je kunt 75% van je lichaam vernieuwen en genezen met niet meer dan… water.

 

Hoe veilig is ons leidingwater nu eigenlijk echt?

In Nederland leeft men min of meer met de overtuiging dat ons kraanwater schoon is en gezond is om te drinken. In België is het minder gebruikelijk om water uit de kraan te drinken. ‘Kraantjeswater’. Het is normaal om water uit (plastic) flessen te drinken. Maar hoe zuiver is ons leidingwater eigenlijk? Indien leidingwater echt zuiver drinkwater zou zijn, lijkt het onbegrijpelijk dat we hiermee ons toilet doorspoelen, de auto wassen, vaatwas doen, enz… De kwaliteit van het kraanwater verschilt per regio. Er is een kwaliteitsstandaard, maar hoe betrouwbaar is die?

Alarmerend onderzoeksrapport

In 2008 bracht het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (NL)) een rapport uit waarin werd medegedeeld dat de hoeveelheid medicijnen in het drinkwater mogelijk zou toenemen door de toename van medicijngebruik (o.a. door vergrijzing, toename van gebruik van de anticonceptiepil, etc). Dat rapport was gericht op de drinkwaterbedrijven om hen aan te moedigen de hoeveelheid medicijnresten in water te meten. Er zijn maar liefst 1 800 verschillende geneesmiddelen in omloop. Het is voor drinkwaterbedrijven praktisch gezien onmogelijk om op alle geneesmiddelen te testen. Alle begrip, maar wat doet dat met onze gezondheid?

Bij het zuiveren van leidingwater worden er 15 scheikundige stoffen toegevoegd:

• bleekwater: 35 ton/jaar,

• natriumhypochloriet: 2 500 ton/jaar,

• chloorgas: 4 ton/jaar,

• bijtende soda: 185 ton/jaar,

• natriumaluminaat: 7,5 ton/jaar,

• aluminiumsulfaat: 2 593 ton/jaar,

• ijzerchloride: 2 105 ton/jaar,

• kalk: 2 000 ton/jaar,

• zwavelzuur: 576 ton/jaar,

• polyalumiumchloride: 50 ton/jaar,

• zwaveldioxide: 5 ton/jaar,

• natronloog: 250 ton/jaar,

• geactiveerde siliciumoxyde: 100 ton/jaar,

• calciumhydroxide: 210 ton/jaar,

• methanol (KB 3/12/1990): toevoeging van 45g methanol/m³.

 

Welke verontreinigingen worden aangetroffen en wat is de Belgische norm?

Nitraten: 50 mg/l 

Nitraten komen in het milieu door overbemesting van landbouwgronden. Ze zijn al schadelijk voor zwangere vrouwen en baby’s, boven 20 mg/l. Een exponentiële toename van het kankerrisico wordt reeds vastgesteld boven 25 mg/l, wat dan ook de Europese richtlijn is geworden. In België wordt er boven de 50 mg/l, methanol (brandalcohol) toegevoegd om nitraten te neutraliseren.

 

Cadmium: 5 micro-gram/l 

Cadmium komt in het milieu door autobanden. Als het water ongeveer 8 uur heeft stilgestaan in gegalvaniseerde leidingen is de norm al bereikt! ’s Morgens bij het koffiezetten, bijvoorbeeld.

Cadmium wordt uiterst moeilijk door het lichaam uitgescheiden (slechts 0,01%). De biologische halfwaardetijd bedraagt ongeveer 15 jaar, en wordt vooral in nieren en lever opgeslagen, waar beschadigingen optreden vanaf 50 ppm. Cadmium heeft carcinogene, mutagene en terratogene effecten. Cadmium breekt ook calcium af.

 

Lood: 50 micro-gram/l

Helaas worden loden leidingen nog vaak aangetroffen in oudere woningen. 

Lood wordt heel moeilijk door het lichaam uitgescheiden en blijft in het lichaam opgeslagen en is oorzaak van vorming van abnormale bloedcellen, verstoring van de hemoglobine-aanmaak. Overdracht op de placenta vindt gemakkelijk plaats. Lood vermindert de intelligentie bij kinderen en kan aanleiding geven tot gedragsstoornissen. Lood breekt koper, ijzer en calcium af.

 

Chloor: 200 mg/l

Het EPA heeft ondubbelzinnig de link gelegd tussen chloor en een hele serie kankers. Chloor bindt zich in het lichaam met dierlijke vetten tot een deegachtige, kleverige stof die aan de wanden van de slagaders blijft kleven en zo oorzaak nummer 1 is van arteriosclerose en hartziekten. Chloor breekt vitamine E af en maakt geen onderscheid tussen goede en slechte bacteriën en beschadigt de darmflora.

Chloor is bacteriedodend, de bacterielijken blijven in het water en in een oxiderend milieu, zoals leidingwater, zo verwekken deze pyrogenen. Er is ook geconstateerd dat de daarin aanwezige virussen vrijkomen.

In 1981 al wees onderzoek uit dat chloor in water de kans op kanker met 44% verhoogt.

 

Asbest

Er is geen Belgisch maximaal toegelaten norm voor asbest. Een deel van de drinkwaterleidingen in België bevat nog steeds asbest. Diverse studies wijzen op het verband tussen asbest en kanker. Wallonië heeft intussen asbestbuizen verboden.

 

Atrazine: 0,1 micro-gram/l

Atrazine is een onkruidverdelgingsmiddel dat behoort tot de groep van chloortriazines. Atrazine wordt in verband gebracht met effecten op de vruchtbaarheid, en het erfelijk materiaal. In sommige streken wordt die norm 100 maal overschreden. 

Voormalig Milieuminister Kelchtermans versoepelde de norm tot 10 keer hoger, omdat de zuiveringsmaatschappijen atrazine niet meer kunnen wegzuiveren.

 

Aluminium: 0,1 mg/l (tijdelijk 0,2 toegestaan)

aluminiumsulfaat, aluminiumpolyhydroxichloride, aluminiumpolyhydroxichloridesulfaat, aluminiumfluoridesulfaat, natriumaluminaat

De ziekte van Alzheimer wordt nu in relatie gebracht met een verhoogde aluminiumconcentratie in de hersencellen. Maar hoe komt het dan dat de volgende toevoegsels worden toegelaten?

 

Kobalt

Er is geen Belgische norm voor kobalt. 

1,2 mg/l kan dodelijk zijn. Eerste symptomen: kortademigheid, pijn in hart- en maagstreek.

 

Kwik

Kwik wordt gemakkelijk door het bloed vervoerd en is in staat doorheen de bloed-hersenbarrière te dringen. Het kan zich langs de placenta in de foetus opstapelen, ernstige hersenletsels veroorzaken en leiden tot beschadigde chromosomen.

Beginnende klachten bij overdosis: vermindering van het gevoel in de lippen en de tong, daarna bevingen en coördinatiestoornissen, beperking van het zicht en gehoor, leidt eventueel tot geestelijke en lichamelijke invaliditeit.

 

Arseen

Arseen veroorzaakt irritaties van huid en slijmvliezen, hoofdpijn, slapeloosheid, aantasting van diverse organen en kan bijdragen tot kwaadaardige tumoren.

 

Fluoride: 1,5 mg/l

Fluoride is een veel gebruikt bestanddeel van tandpasta en in diverse landen wordt het aan het drinkwater toegevoegd (o.a. in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Chili, Groot-Brittannië, Ierland en Spanje). In België en Nederland wordt voor zover bekend geen fluoride aan het water toegevoegd. Producenten van tandpasta, onze medische wereld en de media beweren dat fluoride noodzakelijk zou zijn voor een goed gebit en het volkomen veilig is om te gebruiken.

no_fluoride_in_my_water

De meeste mensen zijn er zich echter niet bewust van dat fluoride een zeer giftig industrieel afvalproduct is, afkomstig uit de aluminium-, fosforzuur- en fosfaatkunstmestindustrie. Doordat we dagelijks onze tanden poetsen met tandpasta met fluoride, komt dit in ons oppervlaktewater. In België wordt op de meeste plaatsen oppervlaktewater gebruikt voor drinkwater. Fluoride is één van de moeilijkste bestanddelen om uit water te filteren.

Over fluoride zijn een aantal feiten bekend:

 

  • Fluoride versnelt het verouderingsproces doordat het enzymensystemen afremt en beschadigt. Dat heeft invloed op het immuunsysteem, de spijsvertering, ademhaling, bloedcirculatie, nieren, lever, schildklier en de hersenen. 
  • Fluoride dringt doorheen de placentabarrière en kan leiden tot hyperactiviteit, het IQ van kinderen verlagen en verhoogt de kans op mongoloïde geboorten. 
  • Fluoride veroorzaakt kalkgebrek in de botten, wat kan leiden tot osteoporosis, botverdunning, botbreuken, bloedarmoede and rachitis (botvergroeiingen). 
  • 1 mg/l kan oorzaak zijn van: tandvleesontsteking, fluorosis (wit gevlekte tanden), eczemen, scheurtjes in de mondhoeken, opzwellen van de oogleden (Quinkes-oedeem), neusslijmvliesaandoeningen, buikpijn, diarree, verlies van de eetlust en gewrichtspijnen. 
  • Vanaf 0,8 ppm: chronische botfluorose, voornamelijk in bekken en wervels, uitgebreide verkalking gewrichten, verstijving van de wervelkolom, invalidemakende gewrichtsontsteking.
  • Vanaf 1 ppm treedt bij muizen een afremming van de celactiviteit op. Het celmembraam verdikt zich en de cellen sterven af. 
  • Fluor werkt bacteriedodend: zeer geringe hoeveelheden vernietigen de voor de vertering en opbouw van levensnoodzakelijke vitaminen K nuttige colibacteriën. Net zoals bij chloor wordt de darmflora door fluor beschadigd met als gevolg dat het afwerend vermogen tegen infecties eronder lijdt doordat er minderwaardige leukocyten (witte bloedlichaampjes) ontstaan.
  • Fluoropstapeling in aorta, arteriën, hart, lever, nieren, bindweefsel en botten leidt tot voortijdig falen van hun functies en verhoogt de kans op het ontstaan van kanker, slechte stofwisseling en arteriosclerose. 

 

   

 

Beryllium, seleen: kanker bij hoge dosis

Thallium: zeer giftig, haaruitval

Pesticiden: sub-chronische of chronische effecten op ademhaling, zenuwen, lever. Worden in lichaamsvet en moedermelk opgeslagen.

Mycotoxinen

Medicijnresiduen: de restanten van 1 200 medicijnen in omloop … belanden in ons oppervlaktewater

 

Conclusies

Leidingwater is 100 keer goedkoper dan flessenwater.

De kwaliteit van leidingwater is sterk afhankelijk van de plaats, het soort leidingen …

Leidingwater wordt door de overheid aangeraden omdat de ecologische voetafdruk van flessenwater en de gevolgen voor het milieu niet te overzien zijn.

Leidingwater wordt aangeraden door Testaankoop, omdat het beter gecontroleerd wordt dan flessenwater.

De vitaliteit van leidingwater is vaak hoger dan die van flessenwater dat lang heeft stilgestaan, maar te laag om bevorderlijk te kunnen zijn voor de gezondheid van het lichaam. Zolang de kalk in uw leidingwater zich hardnekkig vasthecht, is de vitaliteit niet voldoende hoog en zullen de mineralen die er inzitten het lichaam eerder belasten dan goeddoen.

Leidingwater is meestal een beter alternatief dan flessenwater, maar moet in veel gevallen (zeker in België) nog extra gezuiverd worden. Leidingwater wordt steriel gehouden met het gifgas chloor, opgeslagen in watertorens die vol hangen met gsm-zendantennes en stroomt door rechte buizen waardoor het zijn vitaliteit verliest, maar toch nog vitaler is dan flessenwater dat wekenlang heeft stilgestaan. Waar vind ik nog heerlijk, helder, levendig water? Het beste water dat we in flessen kunnen vinden, heeft een lage droogrest zoals Mont Roucous, Imber, Mont Calm en Glaciar. Laat mensen blind proeven en 8 op 10 mensen verkiest mineraalarm water. Enkel systemen die werken op basis van omgekeerde osmose kunnen de schadelijke stoffen en overtollige mineralen uit het water halen.

Water in plastic flessen zou enkel nog mogen worden gebruikt als noodoplossing. De plastic verpakking is niet alleen een grote belasting voor het milieu, maar lekt giftige stoffen zoals BPA’s, antimoon en xeno-oestrogenen. We betalen makkelijk 100 keer meer voor gebotteld water dan leidingwater. Heb je ooit al beseft dat als je een flesje water uit een automaat koopt, je meer dan dubbel zoveel betaalt als voor een liter brandstof?

Of ons kraanwater ‘gezond’ is, hangt af van onze persoonlijke standaard en constitutie. Met welke kwaliteit nemen we genoegen? De meeste mensen hebben geen idee meer hoe zuiver en vitaal water smaakt en wat het voor hun lichaam kan betekenen. Ze drinken leidingwater of water uit flessen omdat ze goed water gewoon niet kennen. Het bewustzijn over de vervuiling en de risico’s die ermee verbonden zijn, stijgt. Het gebruik van waterfilters wordt meer en meer gangbaar. Helaas maakt al die moeite voor het extra zuiveren van water vaak weinig uit, want de meeste systemen filteren erg oppervlakkig. Vitalisering van water is veel belangrijker, hoeft echt niet duur te zijn en zal echt het verschil maken!

 

Bron: ‘De teloorgang van ons drinkwate’ door

Prof. Dr. Ir. J. Poppe, gepubliceerd in het vakblad Orthofyto nr. 64

– 2007 Drinken wij onze ziektes?