Tensor Coils zijn ontwikkeld door Slim Spurling en verder verfijnd voor de toepassing van watervitalisering, heling, of harmonisering van de woonomgeving.

 

Werking

Tenser Coils creëren torsievelden in de vorm van een torus waarbij er twee vortexbewegingen ontstaan die elkaar in het centrum van het spoel ontmoeten. Afhankelijk van de richting waarin het water er door- en langsheen stroomt, wordt het watergeheugen aan frequenties gewist of krijgt het water een imprint van de basistoon met boventonen die het spoel creëert. De spoelen zijn afgestemd om het spectrum frequenties van het aardmagnetisch veld in het water over te brengen, net zoals bronwater dat heeft.

 

Tenser Coils verbeteren zeven parameters van water

  • Geeft het water als het er mee in contact komt terug een negatieve lading
  • Brengt op een natuurlijke manier de Schumannfrequentiereeks in het water
  • Wist het geheugen van water
  • Afhankelijk van de richting waarin het water door de spoel stroomt, krijgt het passerende water de Schumannfrequenties mee van de aarde met boventoon 432Hz of de frequentiereeks van Saturnus met boventoon 528Hz
  • Watermoleculen worden terug gestructureerd. Het water heeft weer coherentie.
  • Watermoleculen vibreren terug. Het water proeft levendiger, lichter. krachtiger …
  • Het water wordt op een hogere basistoon gebracht en straalt meer fotonen uit

 

Toepassingen van Tenser Coils

Tenser Coils kennen vele toepassingen. Ze hebben een zuigende en stuwende richting omdat de vortex, afhankelijk van in welke richting je kijkt, in de omgekeerde richting draait. Voor water werkt het meestal zo het beste dat het water de spoel binnenstroomt aan de kant van waar het water eerst de las ontmoet. Je kan zelf heel duidelijk proeven wat de juiste richting is naargelang je heel zacht en neutraal of juist energetisch water wilt.

Toont alle 3 resultaten