Wat is watervitalisering?

Water is als di-pool (het bezit een + en – pool) in staat te reageren op frequenties en energiegolven. Het heeft een geheugen en slaat energetische informatie op.

Water is ontvanger, opslagmedium en zender van informatie. Het kan die informatie aan levende organismen overdragen.

{youtube}mJhogR7YLps{/youtube}

 

Die overdracht van informatie en energetische frequenties berust globaal op dezelfde werking als waarop de werking van Dr. Edward Bachs bloesemtherapieën en homeopathische medicijnen is gebaseerd. De fysieke stoffen die erin hebben gezeten, bepalen de energetische informatie en die energetische informatie en frequenties bepalen de werking van een homeopathisch medicijn. Deze kennis bezit de mens al meer dan 200 jaar.

Watervitalisatie of waterverlevendiging is een combinatie van werveling en de overdracht van positieve frequenties en gezonde informatie. Ze voegt niets toe en neemt niets weg uit het water. Een goede vitalisator zorgt voor werveling en is eveneens een informatiedrager.

Waterverlevendiging is een proces dat nooit stopt en geen onderhoud vergt.

 

Waarom watervitalisering?

Wij bestaan voor ca. 70% uit water. Voor de voeding en verzorging van ons lichaam is kwalitatief goed en gezond water essentieel!

Ons leidingwater wordt in materiële zin ‘zuiver’ gemaakt door chemische, biologische en mechanische bewerkingen en toevoegingen.

Uit natuur-wetenschappelijke onderzoeken is echter gebleken dat water bio-energetisch belast wordt door die vorm van zuivering.

Daarna volgt ook nog het transport, onder hoge druk, door lange leidingen. Tijdens het ’transport’ (naar onze huizen) neemt de oerkracht en het zelfreinigende vermogen van het water helaas nog verder af. Het water heeft na aankomst, bij ons thuis, nog een Bovis-waarde* van slechts rond de 3 000 eenheden.

Het verwijderen van die belastende energetische informatie en frequenties, met daarnaast het herstel van die oorspronkelijke, reinigende en wezenlijke aspecten van water … is belangrijk voor onze gezondheid.

In feite is er de laatste 100 jaar alleen gekeken naar de scheikundige eigenschappen van water, met als hoofddoel het bacterievrij houden van drinkwater voor de bevolking.

Bijzonder interessante informatie en zeer fraaie plaatjes (van Dr. Masaru Emoto) kunt u vinden in het boek van Masaru Emoto ‘Messages from Water’, en de boeken van F. Batmanghelidj M.D. ‘Water Cures: Drugs Kill’ en ‘Your Body’s Many Cries for Water’.

Informatie en plaatjes kunt u, van beiden, op de onderstaande websites vinden:

Prof. Cyril W. Smith (Engeland) heeft aangetoond dat de trillingen van het water invloed hebben op het organisme. Dat houdt in dat water niet alleen doordat er allergenen in zitten allergieën kan veroorzaken, maar ook door de negatieve trilling en energie.

De opname van de positieve energie door het water gebeurd door een fysisch proces. De verschillende positieve frequenties veranderen vermoedelijk de structuren waarin de clusters zich ordenen (clusteropbouw). Masaru Emoto toont aan in zijn boek ‘Messages from Water’ dat vitaal water mooie kristallen geeft. Dat is helaas nog geen bewijs. Wel merken we dat je de effecten van gevitaliseerd water in het dagelijkse leven duidelijk kan ervaren:

 

 • Als water stilstaat, door rechte leidingen stroomt of chemisch/elektrisch wordt belast, hebben de watermoleculen de eigenschap clusters te gaan vormen. Soms komen honderden moleculen samen in wanordelijke structuren. Door watervitalisering worden de clusters kleiner en harmonischer. Daardoor voelt het water anders aan. Het kan makkelijker langs de cellen van ons lichaam stromen, want de viscositeit is minder. Daardoor kan gevitaliseerd water in ons lichaam of in de capillaire structuren van planten de voedings- en afvalstoffen beter transporteren.
 • Gevitaliseerd water heeft een oppervlaktespanning van ca. DIN 55. Normaal (leiding)water tussen DIN 75 – 95. Hierdoor zijn minder was-, reinigings- en desinfectiemiddelen nodig, omdat de waskracht (het oplossend vermogen) van het water groter wordt. De cellen in ons lichaam hebben een gemiddelde oppervlaktespanning van DIN 45. Het lichaam heeft dan ook minder energie nodig om het water in cel-water om te zetten, omdat de oppervlaktespanning dicht bij die van het cel-water komt.
 • Belastende energetische informatie en frequenties worden vervangen door harmonische.
 • Een fijnere smaak, voelt zachter aan en de helderheid neemt toe. Grote verschillen zijn er na het douchen en baden te merken, huidirritaties worden minder of verdwijnen en uw huid voelt veel soepeler aan.
 • Bevordert het algemeen welbevinden, fysiek, mentaal en emotioneel welzijn nemen toe.
 • Geeft levensmiddelen (fruit, groenten, brood, dranken, enz.) meer energie, frisheid en een langere houdbaarheid.
 • Levensmiddelen bereid met gevitaliseerd water smaken beter.
 • Heeft een gunstige invloed op amalgaam- en zware metalen-belasting.
 • Aanzienlijke besparing van was- en reinigingsmiddelen door een verbeterd oplossend vermogen, gebruikt tot 2/3 minder.
 • Een besparing op verwarmingskosten van het water van 5% tot 7% is aantoonbaar en bereikbaar.
 • Het water is bacteriestabieler, hierdoor is het bijvoorbeeld in zwembaden mogelijk tot 70% minder chloor te gebruiken (kostenbesparing, minder kans op irritatie aan luchtwegen en ogen).
 • Door wijziging van de microbiologie, legionella-afbouw tot nul (zie brief Häuser zum Leben Haus Trazenberg) kan men het water langer houden.
 • Het gebruik van chemicaliën in zwembaden kan drastisch omlaag worden gebracht of is in sommige gevallen zelfs overbodig.
 • Kalk verandert van structuur en vorm, van een agressieve sneeuwvlok met ‘klauwtjes’ naar veel vriendelijker balletjes. Van Calciet naar Aragoniet (zie artikel).
 • Reduceert daardoor kalkafzetting sterk. Vrijwel alle (kalk)aanslag verdwijnt op den duur.
  – Afwasmachines, wasmachines, koffiemachines en andere keukenapparatuur worden beschermd tegen kalkaanslag;
  – Reparatiekosten van machines en apparatuur gaan omlaag, inzetbaarheid gaat omgekeerd evenredig omhoog;
  – Machines en apparatuur gaan beduidend langer mee;
  – Machines en apparatuur zijn veel eenvoudiger, dus sneller, schoon te maken.
 • Zwembaden, whirlpools, douches, douchekoppen, badkamers en toiletruimten kunnen beduidend makkelijker en sneller worden schoongemaakt. Besparing in tijd 15 tot 20%!
 • Uw (afvoer)leidingen, riool, water, enz. worden gegarandeerd schoner van binnen, vrijwel alle aanslag verdwijnt op den duur.
 • Het door u verlevendigde water stroomt terug in de natuur, uw afvalwater is beter/schoner en minder belastend voor het milieu.
 • Zorgt voor een sterker gewas, een fraaiere bloemenpracht en betere oogst;
 • Gevitaliseerd water is een zegen voor uw gezondheid, die van uw huisgenoten, van uw huisdieren en van uw bloemen en planten.
 • Plantengroei en -kwaliteit verbeteren aanmerkelijk*. Door de verbeterde stofwisseling worden planten sterker, krachtiger en sterven er minder planten af.

  * De tuinbouwer krijgt met watervitalisatie meer opbrengst. Dat gebeurt door de wijziging van de fysieke structuur van de watermoleculen. Proeven gedaan door een afdeling van de universiteit van Cartagena gaven bij de variëteit Faraón (tomaten) een meeropbrengst van 27%!