Wat zijn Biofotonen?

 
Cellen communiceren door middel van lichtimpulsen die biofotonen worden genoemd. Meer en meer onderzoeken tonen aan dat biofotonen een belangrijke schakel zijn bij de gezonde ontwikkeling en het herstel van cellen. Het DNA speelt daarbij een rol als zender en ontvanger. Biofotonen harmoniseren de vertaling van genetische informatie in al onze lichaamscellen en stabiliseren daarmee het lichaam op energetisch en moleculair niveau.  In professionele kringen praten we over de bio-energetische stabiliteit – ofwel de “levenskracht” van water.  Wij nemen biofotonen op uit verse voeding en gezonde lucht al kan ook water een belangrijke bron zijn van biofotonen.
Water zonder biofotonenergie ligt als het ware in coma!

Het zuurstofgehalte wordt verlaagd en de pH-waarde daalt. Dat bevordert dan weer de ongewenste groei van algen en schadelijke bacteriën. Het watermilieu wordt dan steeds zieker! Het biologische leven degenereert in dit water.
De Duitse biofysicus Prof.Dr. Fritz-Albert Popp en de Russischee Proferssor Korotkov leverden baanbrekend werk! Popp ontdekte dat elke cel zwakke lichtimpulsen onder de vorm van biofotonen uitzendt. Een gezonde cel straalt ongeveer 1 miljoen biofotonen af. In hun totaliteit bepalen de biofotonen van al onze cellen samen ons bio-energetisch veld.